Szakterületem

Okiratszerkesztés

Az okiratszerkesztés nem kifejezetten pontos megfogalmazás arra, a munkára, amit ezen belül az ügyvéd vállal. Okirat alapvetően a közokirat és a magánokirat. A közokiratot bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állít ki. A magánokirat az lehet teljes bizonyító erejű, vagy egyszerű magánokirat. Az alakiságára a polgári perrendtartásról szóló törvény (Pp.) ad eligazítást. Az okirat alapvetően a bizonyítás eszköze.

Az ügyvéd értelemszerűen magánokirat készítésében tud közreműködni. Vannak kifejezetten olyan okiratok melyek érvényességét a Ptk. ügyvéd általi  ellenjegyzéshez köti. Ilyen okiratok például az ingatlannal kapcsolatos szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere), továbbá a tartási, életjáradéki szerződések, a gazdasági társaságok létesítő okiratai.

A tevékenységem során az elkészített dokumentumok nem feltétlenül okiratok, mert azok lehetnek olyan levelek is, amelyet az ügyfél magátol nem tud szabatosan megfogalmazni, de fontos lenne ez a minőség. Ilyen lehet egy felszólító levél például, mely már tartalmazza az esetleges jogkövetkezményeket is.

Peres képviselet

A peres képviselettel kapcsolatban azt kell kiemelnem, hogy személy szerint elsősorban a peren kívüli megegyezést tartom elsődlegesen követendőnek, a per csak a végső megoldás legyen. A peren kívüli megegyezés, kevesebb stresszt, kisebb költséget és jelentős időmegtakarítást jelent mindenkinek, mindamellett a leterhelt bíróságok is ezt preferálják.

De ha már pereskedni kell, a peres képviselet azt jelenti, hogy Ön helyett eljárok egy adott peres ügyben, amelyet Ön kénytelen indítani valaki ellen, vagy Ön ellen indította más. A peres képviseletre szóló megbízás kiterjed a szükséges bírósági beadványok elkészítésére, valamint a tárgyalásokon történő megjelenésre.

Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)

Valaki fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett Önnel szemben? Vagy Önnek van meghatározott összegű pénzkövetelése mással szemben és a teljesítésre rendelkezésre álló idő eltelt? Amennyiben nincs tisztában azzal, hogy miként kell eljárni, akkor segíteni tudok abban, hogy mikor milyen lépéseket kell megtenni. A határidők nagyon fontosak, ezért konzultáljon ügyvéddel, ha nem biztos abban.

Házassági vagyonjog, családjog, bontóper

A házastársak, illetve az élettársak is, az együttélésük idejére, továbbá az azt követő időszakra szerződéssel szabályozhatják azokat a kérdéseket, mely a vagyonukkal kapcsolatos. Leggyakrabban természetesen a bontóperekkel egyidőben merül fel a vagyon kérdése, annak rendezése, megosztása. Egy bontóper alkalmával kell rendezni  a gyermekelhelyezés súlyos problémáját is a feleknek, illetve a gyermek tartásáról való rendelkezést, amelyre a bíróság egyébként akkor is köteles, ha a felek nem tudnak megegyezni. A házassági vagyonjogi perek közös tartozik többek között a házassági vagyonjogi per, házassági vagyonmegosztás, házassági vagyonközösség megszüntetése, vagy házassági vagyonjogi szerződés. Itt is ki kell emelnem, hogy a megegyezést részesítem előnyben, ezért a megegyezéses bontásra sarkallom a feleket, ha már egyszer az élet úgy hozta, elválnak egymástól. Ha csak kevés esély látszik is a megegyezésre, akkor is azt kell preferálni, mert a legkisebb lelki megterheléssel ez jár a felekre nézve, de még inkább a gyerekekre.

Öröklés

E körben azokról a kérdésekről lehet szó, ami az öröklés körében felmerülhet az ember életében. Gyakori ennek kapcsán a végrendelet készítésének igénye, amelyet ha az ügyvéd készít el, az letétbe helyezhető a Magyar Ügyvédi Kamaránál, ahonnan a szükséges időben a közjegyző kikéri. De ide tartoznak az öröklési szerződések, az öröklésről való lemondás, valamint a hagyatéki tartozással kapcsolatosan felmerülő problémás ügyek is.

Civil szervezeti eljárások

Ennek során azokat a feladatokat tudom ellátni, ami egy egyesület, vagy alapítvány alakításával, módosításával jár együtt és a jogi képviselet szükséges a megbízók részéről. Az Alapszabály, az SZMSZ, illetve az egyéb belső szabályzatok elkészítése kiemelten fontos a jól működő civil szervezet életében. Húsz éve veszek részt különböző civil szervezetek munkájában, ezért pontosan tudom, hogy a lehetőségekhez mérten a legpontosabban megszerkesztett alapszabály egy egyesület életében nagyon le tudja szűkíteni a későbbi vitás helyzetek valószínűségét. Ezért ha egyesületet kívánnak alakítani, konzultáljunk annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az alakulás.

logo.png

Ez a honlap a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008 (XI.27.) MÜK szabályzattal módosított 8/1999 (III.22.) MÜK szabályzat, továbbá a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökség által kiadott, az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001. (IX.3.) számú állásfoglalás figyelembevételével készült.

Hasznos linkek

Magyar Ügyvédi Kamara – https://www.mük.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara – http://www.uk-szolnok.hu

Az ügyvédi tevékenységről szóló szóló 2017. évi LXXVIII törvény – https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700078.tv

Elérhetőség

Cím: 5000 Szolnok Boldog Sándor István krt. 4.II/233-234.

Telefon: 06(30)737-5080

Email: drsimon@drsimons.hu